AIZOME - あいぞめ

MODROTISK / BLUEPRINT

  • in cooperation with Blueprint DANZINGER http://modrotisk-danzinger.cz/

    Blueprint workshop dates in Olešnice in Moravia since 1816. It is one of the oldest methods of printing flax and cotton canvas later. This is done using the original wooden hand forms, then the fabric dyed in indigo color. This technology is carried unchanged from 1849. The secret of dyeing Danzinger family dates back to the 16th century.
     

  • ve spolupráci s Modrotisk DANZINGER - http://modrotisk-danzinger.cz/
    Modrotisková dílna se datuje v Olešnici na Moravě již od roku 1816.  Jedná se o jeden  z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna.  K tomu se používájí původní dřevěné ruční formy, následně se látka barví v barvě indigo. Technologie výroby se provádí beze změn od roku 1849.  Tajemství barvířství rodiny DANZINGER sahá až do 16. století. 

 

WEBOVÉ PROJEKTY RM

- lekce japonské malby a dalších vychtávek z Nipponu!
 

- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov

gymnaziumduchcov.webnode.cz
- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov


landart.webnode.cz/
- web věnovaný projektu Land-art pro 2. ročník Gymnázia Duchcov (červen 2011)


tau-sklo.webnode.cz/
- web věnovaný projektu TEEN AGE UNIVERSITY UJEP UL a Gymnázia Duchcov (září 2011)


rm-kvk.webnode.cz/
- web věnovaný pedagogické činnosti na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Jana Evangalisty Purkyně v Ústí nad Labem
(od září 2011)

www.radkamullerova.net/

www.stanislavmuller.com/
STANISLAV MÜLLER
SKLO, OBRAZY, MIRROR MAN

Kontakt

Radka Müllerová Teplice / ČR
富山 - Toyama
JAPAN
tomodachi@volny.cz