DRAWING 2013

THEY NEED TO KNOW THEY BELONG TO SOMEWHERE
Potřebují vědět, že někam patří

 

ANY SOCIAL CONTACT IS IMPORTANT
Jakýkoliv sociální kontakt je důležitý

MAY NOT THINK OF WHAT EVERYTHING ELSE MUST BE DONE
Nemusí myslet na to, co ještě musí

FEEL FREE TO FIND IN YOUR NEIGHBORHOOD LIKEMINDED MOTHER
Nebojte se nalézt ve svém okolí podobně smýšlející matku  
 


RESULTS OF THE WORK BRINGS SATISFACTION AND INCREASE CONFIDENCE
Výsledky práce přinášejí uspokojení a zvyšují sebedůvěru

 

WEBOVÉ PROJEKTY RM

- lekce japonské malby a dalších vychtávek z Nipponu!
 

- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov

gymnaziumduchcov.webnode.cz
- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov


landart.webnode.cz/
- web věnovaný projektu Land-art pro 2. ročník Gymnázia Duchcov (červen 2011)


tau-sklo.webnode.cz/
- web věnovaný projektu TEEN AGE UNIVERSITY UJEP UL a Gymnázia Duchcov (září 2011)


rm-kvk.webnode.cz/
- web věnovaný pedagogické činnosti na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Jana Evangalisty Purkyně v Ústí nad Labem
(od září 2011)

www.radkamullerova.net/

www.stanislavmuller.com/
STANISLAV MÜLLER
SKLO, OBRAZY, MIRROR MAN

Kontakt

Radka Müllerová Teplice / ČR
富山 - Toyama
JAPAN
tomodachi@volny.cz