Na obrazech z mobilních telefonů se objevují dívky (blondýny), které si zakrývají obličej.

Když si jakýmkoliv způsobem zakrýváme tvář, přerušujeme tím tok běžné sociální komunikace.

Dosud rozpoznatelný jedinec se stává anonymní bytostí. Shodil svůj sociální kostým, a "stal se tak svobodným a schopným navázat kontakt s jinými silami, s jinými světy - světy lásky a smrti".
Claude Lévi-Strauss

WEBOVÉ PROJEKTY RM

- lekce japonské malby a dalších vychtávek z Nipponu!
 

- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov

gymnaziumduchcov.webnode.cz
- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov


landart.webnode.cz/
- web věnovaný projektu Land-art pro 2. ročník Gymnázia Duchcov (červen 2011)


tau-sklo.webnode.cz/
- web věnovaný projektu TEEN AGE UNIVERSITY UJEP UL a Gymnázia Duchcov (září 2011)


rm-kvk.webnode.cz/
- web věnovaný pedagogické činnosti na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Jana Evangalisty Purkyně v Ústí nad Labem
(od září 2011)

www.radkamullerova.net/

www.stanislavmuller.com/
STANISLAV MÜLLER
SKLO, OBRAZY, MIRROR MAN

Kontakt

Radka Müllerová Teplice / ČR
富山 - Toyama
JAPAN
tomodachi@volny.cz